Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Γίνε ένας από τους επιτυχόντες μας!
Περίοδος εγγραφών 1-8 Σεπτεμβρίου 2023 .
Έναρξη μαθημάτων για τα παιδιά 11 Σεπτέμβρη 2023 .
Έναρξη μαθημάτων για τμήματα ενηλίκων 2 Οκτώβρη 2023 .

ΥΠΟΒΟΛΗ